Låt mig fånga stunden och skapa tidlösa minnen åt er att spara nära hjärtat